نسخه آزمایشی
مراسم رونمایی و جشن امضا آلبوم «آوان» برگزار شد

مراسم رونمایی و جشن امضا آلبوم «آوان» برگزار شد

گروه موسیقی اوان در آذر ماه ۱۳۹۳ با هدف پرداختن به دغدغه ها و رویکردهای اجتماعی و هنری تشکیل شد و برای رسیدن به این هدف فرم تلفیق یا فیوژن را برگزید.می توان فیوژن را یکی از موثرترین راه های گفتگوی بشری در جهان امروز دانست.چنانچه اساس فیوژن همیشه بر پایه ی ترکیب سبک ها و فضاهای ملودیک و هارمونیک بوده است تا امکان کشف زبان جدیدی برای گفتگو بین فرهنگ های مختلف با در هم شکستن مرزهای جغرافیایی پدید آید.

No English Data
دوشنبه 17 اسفند 1394 - 09:52:24 395 0